Onze school

Algemeen

Bestuur

Zorg

Schoolgids

Schoolkalender

Partners

Vacatures

ALGEMEEN

Heel veel mensen doen hun best onze school een goede school te laten zijn: het bestuur, het team, de ouders en de vrijwilligers werken hard aan een goede Islamitische basisschool voor uw kind. We willen een school zijn waar de kwaliteit van het onderwijs goed is. Maar ook een school met gebed, godsdienstlessen en een goede opvoeding voor uw kind(eren). We hopen dit schooljaar de samenwerking met u en alle andere ouders nog meer te verbeteren. Want samen kunnen we El Feth nog beter laten worden!

We danken u voor uw vertrouwen in onze school.

Bestuur SIPO en Directie ibs El Feth

BESTUUR

Onze school werkt samen met Okba Ibnoe Nafi (Breda) en Aboe El-Chayr (Tilburg). Deze scholen vallen sinds 01-01-2009 onder de Stichting Islamitisch Primair Onderwijs (SIPO). Sinds maart 2012 werkt SIPO volgens het raad van toezicht model en heeft een directeur-bestuurder aangesteld: dhr. M. Talbi.

U kunt contact opnemen met de directeur-bestuurder als u dat wenst. Stichting Islamitisch Primair Onderwijs, Hooilaan 1, 4816 EM te Breda, Tel: 076 5228019

Bekijk en download hieronder het jaarverslag van 2017.ZORG

Wij bieden ……

SCHOOLGIDS

Bekijk en download hieronder de schoolgids.


SCHOOLKALENDER

Bekijk en download hieronder de schoolkalender.


PARTNERS

VACATURES

Op dit moment zijn er geen vacatures