Ouders

OR

MR

Overblijven

Ouderbetrokkenheid

Klachtenregeling

OR

De ouderraad (OR) bestaat uit ouders die samen voor een aantal belangrijke praktische schoolzaken verantwoordelijk willen zijn. Of ze denken er samen met leerkrachten over na. Het kan dan gaan om schoolfeesten, schoolreisjes, overblijven en ouderavonden. De ouderraad werkt natuurlijk samen met het bestuur en team. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 moeders. Juf Monique is de contactpersoon vanuit het team. Zij is bij de meeste vergaderingen van de ouderraad aanwezig.

Als u geïnteresserd bent in de OR of de MR, vraag dan gerust informatie op bij de directie.

MR

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat op onze school uit drie ouders en drie teamleden. De MR (=medezeggenschapsraad) heeft het recht om het bestuur advies te geven. In een aantal gevallen moet het bestuur aan de MR vragen of ze het met een beslissing eens is. De MR beslist dus mee! Op dit moment zitten mevrouw el Mourabet en mevrouw Azarkan namens de ouders in de MR. Vanuit de leerkrachten zitten de volgende mensen in de MR: meneer Hassan en Juf Sabina.

Als u geïnteresserd bent in de OR of de MR, vraag dan gerust informatie op bij de directie.

OVERBLIJVEN

Als uw kind tussen de middag overblijft, dan zorgt u zelf voor het eten en drinken. Na het eten gaat uw kind bij droog weer onder toezicht buiten spelen. Voor het overblijven van uw kind zorgt u ervoor dat:

• uw kind eigen drinken bij zich heeft
• uw kind genoeg eten bij zich heeft. Niet te weinig maar ook niet te veel eten!
• uw kind geen snoep, chips, zoete koeken en geen priklimonade voor het eten bij zich h heeft! Koeken als bv. Liga, ontbijtkoek, eierkoek zijn wel toegestaan.

Net als vorig schooljaar is het ook mogelijk om schoolmelk te bestellen. Wenst u hier gebruik van te maken dan kunt u op school een inschrijfformulier halen.

OUDERBETROKKENHEID

KLACHTENREGELING